سبد خرید

نمایش 97–136 از 136 نتیجه

بلبرینگ 2307E-2RS1KTN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ باعث تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه می شود. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا سوء...

بلبرینگ 2307E-2RS1KTN9

این نوع ازبلبرینگ هانسبت به سایر بلبرینگ اصحکاک کم تری دارند، آنها دارای دوردیف ساچمه گرد می باشند وچنگ فیبری آنها فلزی می باشد. داخل: 30 پشت: 80 ارتفاع: 31 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

بلبرینگ 2307E-2RS1TN9

یاطاقان توپ خود تراز توسط SKF اختراع شد. دارای دو ردیف توپ و یک راه آهن متفرقه مشترک در حلقه بیرونی است. بدین ترتیب یاتاقانها نسبت به مسیریابی نادرست زاویه محور خود محور و بی حساس هستند. طراحی یاتاقان های...

بلبرینگ 2307EKTN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ باعث تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه می شود. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا سوء...

بلبرینگ 2308E-2RS1KTN9

یاتاقانهای توپی بلبرینگ SKF Rubedy Sealed Self Roughing: این سری یاتاقان دارای دو ردیف توپ است که در یک جاده خارجی بیرونی کروی در حال اجرا هستند ، این باعث می شود که بلبرینگ خود را هم تراز ، خود...

بلبرینگ 2308E-2RS1KTN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ باعث تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه می شود. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا سوء...

بلبرینگ 2308E-2RS1TN9

یاتاقانهای توپی بلبرینگ SKF Rubedy Sealed Self Roughing: این سری یاتاقان دارای دو ردیف توپ است که در یک جاده خارجی بیرونی کروی در حال اجرا هستند ، این باعث می شود که بلبرینگ خود را هم تراز ، خود...

بلبرینگ 2308EKTN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ امکان تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه را می دهد. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا...

بلبرینگ 2309E-2RS1KTN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ باعث تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه می شود. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا سوء...

بلبرینگ 2309E-2RS1KTN9

یاتاقان skf 2309e-2rs1ktn9 به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، Gurneymission صنعتی و سایر زمینه ها استفاده می شود. یاتاقان skf skf 2309e-2rs1ktn9 می...

بلبرینگ 2309E-2RS1TN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ باعث تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه می شود. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا سوء...

بلبرینگ 2309EKTN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ باعث تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه می شود. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا سوء...

بلبرینگ 2310E-2RS1KTN9

یاطاقان توپ خود تراز توسط SKF اختراع شد. دارای دو ردیف توپ و یک راه آهن متفرقه مشترک در حلقه بیرونی است. بدین ترتیب یاتاقانها نسبت به مسیریابی نادرست زاویه محور خود محور و بی حساس هستند. طراحی یاتاقان های...

بلبرینگ 2310E-2RS1KTN9

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ امکان تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه را می دهد. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا...

بلبرینگ 2310E-2RS1TN9

یاطاقان توپ خود تراز توسط SKF اختراع شد. دارای دو ردیف توپ و یک راه آهن متفرقه مشترک در حلقه بیرونی است. بدین ترتیب یاتاقانها نسبت به مسیریابی نادرست زاویه محور خود محور و بی حساس هستند. طراحی یاتاقان های...

بلبرینگ 2310K

همراه با بلبرینگ NTN 2310K  ، بلبرینگ NTN 2310K  کاملترین طرح محصول در صنعت تحمل نورد را دارد. بلبرینگ NTN 2310K  مجموعه ای از خدمات جامع و کامل و پشتیبانی فنی را به مشتریان ارائه می دهد. زمینه های اصلی...

بلبرینگ 2311K

یاتاقان skf 2311k به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، انتقال صنعتی و سایر زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. یاتاقان skf 2311k...

بلبرینگ 2312K

یاتاقان skf 2312k + h2312 به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، انتقال صنعتی و سایر زمینه ها استفاده می شود. یاتاقان skf 2312k...

بلبرینگ 2313K

بلبرینگ koyo 2313k  به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، انتقال صنعتی و سایر زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. یاتاقان koyo 2313k...

بلبرینگ 2315K

همراه با بلبرینگ KOYO 2315k h2315 ، بلبرینگ KOYO 2315k h2315 کاملترین طرح محصول در صنعت تحمل نورد را دارد. بلبرینگ KOYO 2315k h2315 مجموعه ای از خدمات جامع و کامل و پشتیبانی فنی را به مشتریان ارائه می دهد....

بلبرینگ 2316K

بلبرینگ های خود تراز دو ردیف توپ دارند که در یک حلقه بیرونی پراکنده قرار دارند. بلبرینگ باعث تغییر مسیر زاویه ای نسبت به محفظه می شود. این مخصوصاً برای کاربردهایی مناسب است که در آن از انحراف یا سوء...

بلبرینگ 2316K

یاتاقان koyo 2316k + h2316 به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، انتقال صنعتی و سایر زمینه ها استفاده می شود. یاتاقان koyo 2316k...

بلبرینگ 2317K

همراه با بلبرینگ FAG H2317 ، یاطاقان FAG H2317 کاملترین طرح محصول در صنعت بلبرینگ نورد است. بلبرینگ FAG H2317 مجموعه ای از خدمات جامع و کامل و پشتیبانی فنی را به مشتریان ارائه می دهد. مناطق اصلی تحمل FAG...

بلبرینگ 2318K

یاتاقان skf 2318k به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، انتقال صنعتی و سایر زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. یاتاقان skf 2318k...

بلبرینگ 2319KM

همراه با بلبرینگ FAG 2319-K-M-C3 H2319 ، بلبرینگ FAG 2319-K-M-C3 H2319 کاملترین طرح محصول در صنعت بلبرینگ نورد است. بلبرینگ FAG 2319-K-M-C3 H2319 مجموعه ای از خدمات و پشتیبانی فنی جامع و کامل را به مشتریان ارائه می دهد. مناطق...

بلبرینگ 2320K

یاتاقان nachi 2320k به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی ، کشاورزی ، کمپرسورها ، موتورها و ژنراتورها ، ساخت و ساز ، پنکه صنعتی ، انتقال صنعتی و سایر زمینه ها استفاده می شود. یاتاقان nachi 2320k می تواند...

بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ خود تنظیم اختراع شرکت SKF می باشد و دارای دو ردیف ساچمه و یک شیار مشترک کروی در رینگ خارجی خود هستند. این ویژگی سبب خاصیت خودتنظیمی بیرینگ می شود و اجازه مید هد شفت نسبت به یاتاقان دارای...

بلبرینگ خود تنظیم 1200

بلبرینگ 1200 بلبرینگ 1200 یک بلبرینگ خود تنظیم  به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ خود تنظیم 1201

بلبرینگ 1201 بلبرینگ 1201 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ خود تنظیم 1202

بلبرینگ 1202 بلبرینگ 1202 یک بلبرینگ خود تنظیمبه انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و بلبرینگ...

بلبرینگ خود تنظیم 1301

بلبرینگ ۱۳۰۱ بلبرینگ ۱۳۰۱ یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و بلبرینگ...

بلبرینگ خود تنظیم 2200

بلبرینگ 2200 بلبرینگ 2200 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ خود تنظیم 2201

بلبرینگ 2201 بلبرینگ 2201 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ خود تنظیم 2202

بلبرینگ 2202 بلبرینگ 2202 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و بلبرینگ...

بلبرینگ خود تنظیم 2204

بلبرینگ ۲۲۰۴ بلبرینگ ۲۲۰۴ یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و بلبرینگ...

بلبرینگ خود تنظیم 2205

بلبرینگ 2205 بلبرینگ 2205 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ خود تنظیم 2206

بلبرینگ 2206 بلبرینگ 2206 یک بلبرینگ خود تنظیم  به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینگهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ خود تنظیم 2207

بلبرینگ 2207 بلبرینگ 2207 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینگهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ خود تنظیم 2301

بلبرینگ 2301 بلبرینگ 2301 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینگهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...

بلبرینگ شیار عمیق 2203

بلبرینگ 2203 بلبرینگ 2203 یک بلبرینگ خود تنظیم به انگلیسی Self-Aligning Ball Bearings است بلبرینهای خود تنظیم  یکی از دسته های پر مصرف بلبرینگ های  صنعتی میباشد که کاربرد زیادی در صنعت دارند بلبرینگ های خود تنظیم به همراستا شدن شفت و...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت