سبد خرید

نمایش 1921–1968 از 2001 نتیجه

بلبرینگ شیار عمیق 6305

بلبرینگ 6305 بلبرینگ 6305 یک بلبرینگ شیار عمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند. این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد  در این نوع بلبرینگ ها در هر رینگ...

بلبرینگ شیار عمیق 6307

بلبرینگ 6307 بلبرینگ 6307 یک  بلبرینگ شیار عمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین در...

بلبرینگ شیار عمیق 6800LLB

توضیحات: این سری از بلبرینگ های شیار عمیق تک ردیفی بیشترین استفاده را دارند و از یک مسیر مسابقه ای بدون وقفه استفاده می کنند ، که این بلبرینگ ها را برای بارهای شعاعی یا ترکیبی از بارهای رانشی و...

بلبرینگ شیار عمیق 6803

بلبرینگ 6803 بلبرینگ 6803 یک بلبرینگ شیارعمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین در هنگام...

بلبرینگ شیار عمیق 6900

توضیحات: این بلبرینگ های شیار عمیق دارای هندسه شیار عمیق برای سرعت های بالا و پشتیبانی از بارهای شعاعی و محوری است. ساختار فولاد کروم آن را با دوام و مقاوم در برابر تغییر شکل در زیر بارهای سنگین می...

بلبرینگ شیار عمیق 6901

بلبرینگ 6901 بلبرینگ 6901 یک بلبرینگ شیارعمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین در...

بلبرینگ شیار عمیق 6903

بلبرینگ 6903 بلبرینگ 6903 یک بلبرینگ شیارعمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین در هنگام...

بلبرینگ شیار عمیق 694

بلبرینگ ۶۹۴ بلبرینگ ۶۹۴ یک بلبرینگ شیارعمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین در هنگام شروع...

بلبرینگ شیار عمیق 695

بلبرینگ ۶۹۵ بلبرینگ ۶۹۵ یک بلبرینگ شیارعمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین در هنگام...

بلبرینگ شیار عمیق 696

بلبرینگ ۶۹۶ بلبرینگ ۶۹۶ یک بلبرینگ شیار عمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین...

بلبرینگ شیار عمیق دو تایی

بلبرینگ های شیار عمیق دوتایی در مواقعی که قدرت تحمل بار یک برینگ کافی نباشد از دو تا بلبرینگ شیار عمیق استفاده می شود. بلبرینگ ها در موقع ساخت با یکدیگر مطابقت داده شده، بطوریکه بعد از نصب آنها، جهت...

بلبرینگ شیار عمیق607

بلبرینگ 607 بلبرینگ 607 یک بلبرینگ شیارعمیق به  انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد که به لحاظ ویژگی حسن اصطحکاک پایین در هنگام شروع...

بلبرینگ شیار عمیق۶۹۰۴

بلبرینگ 6904 بلبرینگ 6904 یک بلبرینگ شیار عمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو پر کاربرد ترین بلبرینگهای صنعتی تقسیم بندی میشوند. این بلبرینگ ها زیر مجموعه یاتاقانهای لغزشی میباشد  در این نوع بلبرینگ ها در هر...

بلبرینگ شیارعمیق 305701C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305702C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305704C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305705C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305706C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305707C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305800C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305801C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305802C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305803C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305805C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305806C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 305807C-2Z

توضیحات: بلبرینگ شیارعمیق مهر و موم شده و بدون حلقه داخلی دارای یک مهر و موم است که از لاستیک مصنوعی مخصوص ساخته شده است و به طور موثر از نفوذ گرد و غبار و نشت چربی جلوگیری می کند....

بلبرینگ شیارعمیق 361200R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 361201R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 361202R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 361203R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 361204R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 361205R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 361206R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 361207R

توضیحات: این بلبرینگ های شیارعمیق دارای شکل حلقه بیرونی استوانه ای شکل و مهر و موم های لاستیکی است و برای پشتیبانی از بارهای استاتیکی و دینامیکی بالا در کاربردهای نوع آهنگ مناسب است. حلقه بیرونی تاج دار مقاومت در...

بلبرینگ شیارعمیق 6700

توضیحات و کاربرد: این بلبرینگ شیار عمیق در هر دو طرف دارای مهر و موم لاستیکی است تا از بلبرینگ در برابر گرد و غبار یا هر گونه آلودگی احتمالی محافظت کند ، که می تواند عمر بلبرینگ را افزایش...

بلبرینگ شیارعمیق 6800

توضیحات و کاربرد: این بلبرینگ شیار عمیق در هر دو طرف دارای مهر و موم لاستیکی است تا از بلبرینگ در برابر گرد و غبار یا هر گونه آلودگی احتمالی محافظت کند ، که می تواند عمر بلبرینگ را افزایش...

بلبرینگ شیارعمیق 68002Z

توضیحات: این نوع بلبرینگ ها که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد ، با محافظ های فلزی که در داخل مسیر بیرونی قرار داده می شوند ، تولید می شوند ، این ها از نزدیک در مسابقه داخلی قرار دارند...

بلبرینگ مینیاتوری ۳*۷*۳

  برای اطلاع از آخرین قیمت با ما تماس بگیرید.   021-36617620   بلبرینگ مینیاتوری بلبرینگ مینیاتوری به بلبرینگ های سایز کوچک اطلاق میشود ، بلبرینگ مینیاتوری ۳*۷*۳ یک بلبرینگ شیار عمیق به انگلیسی Deep Groove Bearing به لحاظ کاربرد جزو...

بلبرینگ210

داخل: 50 پشت: 90 ارتفاع: 20   قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ،...

بلبرینگ213

داخل: 65 پشت: 120 ارتفاع: 23   قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ،...

بلبرینگ216

داخل: 80 پشت: 140 ارتفاع: 26   قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ،...

بلبرینگ218NR

داخل: 90 پشت: 160 ارتفاع: 30   قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ،...

بلبرینگ219

داخل: 95 پشت: 170 ارتفاع: 32   قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ،...

بلبرینگ219NR

داخل: 95 پشت: 170 ارتفاع: 32   قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ،...

بلبرینگ220

داخل: 100 پشت: 180 ارتفاع: 34 قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ، ناشرین،چاپ...

بلبرینگ305

داخل: 25 پشت: 62 ارتفاع: 17 قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ، ناشرین،چاپ...

بلبرینگ306

داخل: 30 پشت: 72 ارتفاع: 19   قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ،...

بلبرینگ308

داخل: 40 پشت: 90 ارتفاع: 23 قابل توجه ریاست محترم تدارکات: کارخانجات صنایع چاپ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها وفویل های چسب دار ،لفافه های بسته بندی ، ناشرین،چاپ...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت