سبد خرید

مشاهده همه 13 نتیجه

تسمه 2000.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2000-20M HTD 20M 2000.00 430 20 100 عدد لاستیک تایمینگ ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با گام ها و دنده های متفاوت...

تسمه 2140.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2140-20M HTD 20M 2140.00 430 20 107 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 2140.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 2500.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 2500-20M HTD 20M 2500.00 430 20 125 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 2500.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 3200.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 3200-20M HTD 20M 3200.00 250 20 160 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 3200.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 3220.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 3220-20M HTD 20M 3220.00 250 20 161 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 3220.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 3400.20M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 3400-20M HTD 20M 3400.00 430 20 170 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 3400.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 4200.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 4200-20M HTD 20M 4200.00 330 20 210 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 4200.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 4600.20M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 4600-20M HTD 20M 4600.00 430 20 230 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 4600.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 5000.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 5000-20M HTD 20M 5000.00 450 20 250 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 5000.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 5200.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 5200-20M HTD 20M 5200.00 430 20 300 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 5200.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 5500.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 5500-20M HTD 20M 5500.00 430 20 275 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 5500.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 6000.20M

نام نوع سری طول عرض آستین گام دنده جنس تسمه نوع 6000-20M HTD 20M 6000.00 430 20 300 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 6000.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...

تسمه 6560.20M

نام نوع سری طول عرض استین گام دنده جنس تسمه نوع 6560-20M HTD 20M 6560.00 430 20 328 عدد لاستیک تایمینگ [caption id="attachment_15602" align="alignnone" width="300"] تسمه 6560.20M[/caption] ویژگی ها: تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت