سبد خرید

مشاهده همه 28 نتیجه

الکترو موتور زیمنس 0.55 کیلووات سه فاز 0.75 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 0.75HP - 0.55KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 80 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

الکترو موتور زیمنس 132 کیلووات 180 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 180HP -132KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 315 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

الکترو موتور زیمنس 15 کیلووات سه فاز 20 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 20HP - 15KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 160 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

الکترو موتور زیمنس 3 کیلووات سه فاز 4 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 4HP - 3KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 112 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

الکترو موتور زیمنس 45 کیلووات سه فاز 60 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 60HP -45KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 225 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

الکتروموتور زیمنس 0.12 کیلووات سه فاز 0.18 اسب

مشخصات فنی: نوع اتصال توان جنس پوسته منبع الکتریکی الکتروموتور سایز فریم الکتروموتور پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) 0.18HP - 0.12KW چدن Cast Iron سه فاز 63 جهت دریافت آخرین قیمت با ما...

الکتروموتور زیمنس 0.75 کیلووات سه فاز 1 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 1HP - 0.75KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز   جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

الکتروموتور زیمنس 160 کیلووات سه فاز 220 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 220HP -160KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 315 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

الکتروموتور زیمنس 18.5 کیلووات سه فاز 25 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 25HP - 18.5KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 180 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

الکتروموتور زیمنس 4 کیلووات سه فاز 5.5 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 5.5HP - 4KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 132 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

الکتروموتور زیمنس 55 کیلووات سه فاز 75 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 75HP -55KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 250 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

دینام زیمنس 0.25 کیلووات سه فاز 0.33 اسب

مشخصات فنی: نوع اتصال توان جنس پوسته منبع الکتریکی الکتروموتور سایز فریم الکتروموتور پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) 0.33HP - 0.25KW چدن Cast Iron سه فاز 71   جهت دریافت آخرین قیمت با...

دینام زیمنس 1.5 کیلووات سه فاز 2 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 2HP - 1.5KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 90 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

دینام زیمنس 250 کیلووات سه فاز 1500دور

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 340HP -250KW دور خروجی الکتروموتور 1400 تا 1500 جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 355 جهت دریافت آخرین...

دینام زیمنس 30 کیلووات سه فاز 40 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 40HP - 30KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 200 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

دینام زیمنس 7.5 کیلووات سه فاز 10 اسب

مشخصات فنی: نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 10HP - 7.5KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی موتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 132 جهت دریافت اخرین قیمت با ما...

دینام زیمنس 90 کیلووات سه فاز 125 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 125HP -90KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 280 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

موتور زیمنس 0.18 کیلووات سه فاز 0.25 اسب

نوع اتصال توان جنس پوسته منبع الکتریکی الکتروموتور سایز فریم الکتروموتور پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) 0.25HP - 0.18KW چدن Cast Iron سه فاز 63 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

موتور زیمنس 1.1 کیلووات سه فاز 1.5 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 1.5HP - 1.1KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور  سه فاز سایز فریم الکتروموتور 90   جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس...

موتور زیمنس 22 کیلووات سه فاز 30 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 30HP - 22KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 180 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

موتور زیمنس 315 کیلووات سه فاز 1500دور

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 430HP -315KW دور خروجی الکتروموتور 1400 تا 1500 جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 355 جهت دریافت اخرین...

موتور زیمنس 5.5 کیلووات سه فاز 7.5 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 7.5HP - 5.5KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 132 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیربد....

موتور زیمنس 75 کیلووات سه فاز 100 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 100HP -75KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 280 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

موتور سه فاز زیمنس 11 کیلووات 15 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 15HP - 11KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 160 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

موتور سه فاز زیمنس 110 کیلووات 150 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 150HP -110KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 315 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید. 021-36617620

موتور سه فاز زیمنس 2.2 کیلووات 3 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 3HP - 2.2KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 100 جهت دریافت اخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

موتور سه فاز زیمنس 37 کیلووات 50 اسب

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 50HP - 37KW جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 225 جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید....

موتور سه فاز زیمنس200 کیلووات 1500دور

نوع اتصال پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید) توان 275HP -200KW دور خروجی الکتروموتور 1400 تا 1500 جنس پوسته چدن Cast Iron منبع الکتریکی الکتروموتور سه فاز سایز فریم الکتروموتور 355   جهت دریافت...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت