سبد خرید

نمایش 1249–1296 از 1297 نتیجه

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32304J2/Q SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف است وچنگ آن فولاد می باشد. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ ازدوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32313J2/Q SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ از دوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32317BJ2 SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ از دوتکه تشکیل شداه اسعت. قسمت اول: بخش مرکزی...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32317J2 SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای یک ردیف وچنگ آن فولاداست. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ ازدو تکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی که...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32318J2 SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ از دوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32324J2 SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ ازدوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی که...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32926SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشدف دارای تک ردیف وچنگ ان فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ ازدوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی که...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32934DFC225 SKF

رولبرینگ استوانه ای مخروطی ( کف گرد ) این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای کُنس یک تکه واز دوطرف رولبرینگ خور می باشد، قفس ازجنس فولاد است واصطلاحا به این رولبرینگ ها دوبله می...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 32936DF SKF

رولبرینگ استوانه ای مخروطی ( کف گرد ) این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای کُنس یک تکه وازدوطرف رولبرینگ خور می باشد، قفس ازجنس فولاد است واصطلاحا به این رولبرینگ ها دوبله می گویند....

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 33018Q SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی ست، همچنین این رولبرینگ از دوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 33111Q SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ ازدوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی که...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 33118Q SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ ازدوتکه تشکیل شده است. قسمت اول: بخش مرکزی که ساچمه...

رولبرینگ استوانه ای کف گرد 575/572Q SKF

رولبرینگ استوانه ای مخروطی ( کف گرد ) این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است. مزایا: این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ از دوتکه تشکیل شده...

رولبرینگ استوانه ایN226 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشند، چنگ آن فیبری است. مزایا: این رولبرینگ ها می توانند بارهای شعاعی سنگین وسرعت بالا را درخود جای دهند. حلقه بافلنج انتگرال و مونتاژ...

رولبرینگ استوانه ایN326 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن فیبری است. مزایا: الف: ارائه کارایی بالا  درکاربردهای بزرگ صنعتی. ب: ظرفیت تحمل بار تقریبا 15% بیشتر ازتحمل معمولی است. ج: این اصطحکاک...

رولبرینگ استوانه ایNJ2226 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف میباشند، چنگ آن فیبری است. مزایا: ظرفیت بار بالا، بار شعاعی اصلی، اصطحکاک کم برای عنصر نورد و فلنج حلقه مناسب برای چرخش باسرعت بالا کاربرد:...

رولبرینگ استوانه ایNJ2228 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: این رولبرینگ ها می توانند بارهای شعاعی سنگین وسرعت بالا رادرخود جای دهند، حلقه بافلنج انتگرال به همراه غلتک استوانه ای...

رولبرینگ استوانه ایNJ226 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن نیز فیبری است. مزایا: الف: بالاترین رتبه بندی شده ب: سروصدای کم ج: کاهش هزینه های گارانتی تاحدزیادی افزایش زمان کاردستگاه کاربرد:...

رولبرینگ استوانه ایNJ228 ECM SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: این رولبرینگ غلتکی استوانه ای وحلقه داخلی قابل جابجایی این سایز محبوب است که می تواند دربسیاری ازاین برنامه...

رولبرینگ استوانه ایNJ230 ECM SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایبا: این رولبرینگ در بازار های رولبرینگ ها، گیربکس ها، تسمه ها زنجیره ای ومحصولات مرتبط باآن استفاده شد وطیف وسیعی...

رولبرینگ استوانه ایNJ2326 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف میباشد، چنگ آن برنج است. مزایا: این رولبرینگ با یک قفس شامل غلتک های استوانه ای که بین یک حلقه بیرونی محکم قفس شده است، این رولبرینگ...

رولبرینگ استوانه ایNJ2328 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. کاربرد: کارخانجات صنایع چاپ ( کارتن، جعبه وساک مقوایی، پاکت نامه، پاکت های صنعتی، کاغذ تحریر، روزنامه، مجله، ژورنال، برچسب ها...

رولبرینگ استوانه ایNJ326 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشند، چنگ آن فیبری است. مزایا: این رولبرینگ بایک قفس استیل وحلقه داخلی قابل جابجایی برای برنامه هایی که ازبارهای شعاعی بالا پشتیبانی می کنند...

رولبرینگ استوانه ایNJ328 ECM SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: غلتک های استوانه ای باخط جاده ارتباط خطی دارند ورولبرینگ ها می توانند بار های شعاعی سنگین تری داشته باشند،...

رولبرینگ استوانه ایNU1030 ML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: این رولبرینگ ها می توانند بارهای شعاعی سنگین وسرعت بالا رادرخود جای دهند. حلقه بافلنج انتگرال به همراه غلتک استوانه...

رولبرینگ استوانه ایNU2226 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک دیف می باشند، چنگ آن فیبری است. مزایا: رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف در طرح ها، سری هاواندازه های زیادی موجود است: الف: تعداد ردیف...

رولبرینگ استوانه ایNU2228 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: این رولبرینگ غلتکی استوانه ای وحلقه داخلی قابل جابجایی این سایز محبوب است که می تواند دربسیاری از برنامه ها...

رولبرینگ استوانه ایNU230 ECM SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشند، چنگ آن ها برنج است. مزایا: 1- ارائه کارایی بالا درکاربردهای بزرگ صنعتی 2- ظرفیت تحمل بار تقریبا 15% بیشتر ازتحمل معمولی است 3-...

رولبرینگ استوانه ایNU2326 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ هاجزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشند، چنگ آن برنج است. مزایا: رولبرینگ غلتکی استوانه ای تک ردیف بایک قفس شامل غلتک های استوانه ای که بین یک حلقه ی بیرونی محکم...

رولبرینگ استوانه ایNU2328 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: دو فلنج برروی حلقه بیرونی وبدون فلنج بر روی حلقه داخلی سری گسترده 140MM اندازه مته افزایش یافته است ظرفیت...

رولبرینگ استوانه ایNU326 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن فیبری است. مزایا: این رولبرینگ ها می توانند بارهای شعاعی سنگین وسرعت بالا رادرخود جای دهند، حلقه بافلنج انتگرال به همراه غلتک...

رولبرینگ استوانه ایNU328 ECM SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: این رولبرینگ استوانه ای بایک قفس برنجی وحلقه داخلی قابل جابجایی برای برنامه هایی که ازبارهای شعاعی بالا پشتیبانی می...

رولبرینگ استوانه ایNUP2222 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، وچنگ آنها فیبری است. مزایا: الف) سروصدای کم ب) رده بندی بالاتر ج) کاهش هزینه های گارانتی تاحدزیادی د) افزایش زمان کاردستگاه این رولبرینگ ها...

رولبرینگ استوانه ایNUP2226 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف میباشد، چنگ آن فیبری است. مزایا: الف) سروصدای کم ب) کاهش هزینه های گارانتی تاحدزیادی ج) افزایش زمان کاردستگاه کاربرد: این رولبرینگ ها به طور گسترده...

رولبرینگ استوانه ایNUP2228 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: ملاقات بالاتر، سروصدای کم، کاهش هزینه های گارانتی تاحدزیادی، افزایش زمان کاردستگاه کاربرد: این رولبرینگ ها به طور گسترده ای...

رولبرینگ استوانه ایNUP226 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن فیبری است. مزایا: الف: بالاترین رتبه بندی شده ب: سروصدای کم ج: کاهش هزینه های گارانتی تاحدزیادی د: افزایش زمان کاردستگاه کاربرد:...

رولبرینگ استوانه ایNUP228 ECM SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: ملاقات بالاتر، سروصدای کم، کاهش هزینه های گارانتی تاحدزیادی، افزایش زمان کاردستگاه. کاربرد:   کارخانجات صنایع چاپ ( کارتن، جعبه...

رولبرینگ استوانه ایNUP2328 ECML SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد، چنگ آن برنج است. مزایا: ملاقات بالاتر، سروصدای کم، کاهش هزینه های گارانتی تاحدزیادی، زمان افزایش کاردستگاه. کاربرد: این رولبرینگ ها به طور گسترده ای...

رولبرینگ استوانه ایNUP326 ECP SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ ها جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشند، چنگ آن فیبری است. مزایا: الف: سختی بالا ب: مقاوم دربرابر سایش ج: طول عمربالا د: سرعت بالا وسروصدای کم کاربرد: کارخانجات صنایع چاپ...

رولبرینگ استوانه ایNUP328 ECM SKF

رولبرینگ استوانه ای این رولبرینگ جزء رولبرینگ های غلتکی استوانه ای تک ردیف می باشد،چنگ آن برنج است. کاربرد: این رولبرینگ ها به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی، کشاورزی، ماشین آلات، کمپرسورها، صنعت لوکوموتیو، موتورها وژنراتورها، ماشین آلات صنعتی،...

رولبرینگ استوانه ایی

طراحی رولبرینگ های استوانه ایی برای تحمل بار بیشتر اصلاحاتی انجام شده است که در این بیرینگ (بلبرینگ و رولبرینگ) ها با پسوند E مشخص میشود در نمونه های یکسان از رولبرینگ های اصلاح شده و نمونه های قبلی با قطر یکسان در انواع دارای پسوند E  شعاع رولر...

رولبرینگ استوانه ایی NJ208

رولبرینگ استوانه ایی رولبرینگ NJ208 رولبرینگ NJ208 یک رولبرینگ استوانه ایی است ، رولبرینگ های استوانه ایی با توجه به کاربردشان در طرح های N,NU,NJ تولید میشوند رولبرینگ های طرح N,NU  به رولبرینگ های شناور تقسیم بندی میشوند چراکه رولرها...

رولبرینگ استوانه ایی NJ212

رولبرینگ استوانه ایی رولبرینگ NJ212 رولبرینگ NJ212 یک رولبرینگ استوانه ایی است ، رولبرینگ های استوانه ایی با توجه به کاربردشان در طرح های N,NU,NJ تولید میشوند رولبرینگ های طرح N,NU  به رولبرینگ های شناور تقسیم بندی میشوند چراکه رولرها...

رولبرینگ استوانه ایی NU207

رولبرینگ استوانه ایی رولبرینگ NU207 رولبرینگ NU207 یک رولبرینگ استوانه ایی است ، رولبرینگ های استوانه ایی با توجه به کاربردشان در طرح های N,NU,NJ تولید میشوند رولبرینگ های طرح N,NU  به رولبرینگ های شناور تقسیم بندی میشوند چراکه رولرها میتوانند در راستای محوری...

رولبرینگ استوانه ایی NU209

رولبرینگ استوانه ایی رولبرینگ NU209 رولبرینگ NU209 یک رولبرینگ استوانه ایی است ، رولبرینگ های استوانه ایی با توجه به کاربردشان در طرح های N,NU,NJ تولید میشوند رولبرینگ های طرح N,NU  به رولبرینگ های شناور تقسیم بندی میشوند چراکه رولرها میتوانند در راستای محوری...

رولبرینگ استوانه ایی NU312

رولبرینگ استوانه ایی رولبرینگ NU312 رولبرینگ NU312 یک رولبرینگ استوانه ایی است ، رولبرینگ های استوانه ایی با توجه به کاربردشان در طرح های N,NU,NJ تولید میشوند رولبرینگ های طرح N,NU  به رولبرینگ های شناور تقسیم بندی میشوند چراکه رولرها میتوانند در راستای محوری...

رولبرینگ بشکه ای 22206EX

توضیحات بلبرینگ های کروی NACHI می توانند حتی در سخت ترین شرایط نیز مقاومت کنند. این یاتاقانها در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای مقاومت می کنند. آنها ثبات ابعادی را...

رولبرینگ بشکه ای 239/670CAK/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت