سبد خرید

رولبرینگ بشکه ای

نمایش 1–48 از 524 نتیجه

ررولبرینگ غلتکی( بشکه ای) 24040CC/W33 SKF

رولبرینگ غلتکی( بشکه ای) این رولبرینگ ها دارای دو ردیف ساچمه غلتکی( بشکه ای) است، همچنین این رولبرینگ ها حالت زاویه دار بودن شیار غلتک رانسبت به محور ان ها برای تحمل بارهای شعاعی ومحوری مناسب می سازد، خصوصیت مهم...

رولبرینگ بشکه ای

  رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های بشکه ای از نوع خود تنظیم بوده و در نتیجه نسبت به ناهمراستایی زاویه شفت نسبت به محفظه خود ( نسبت به یاتاقان) و یا خم شدن شفت در موقع کار حساس نمی...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۱۲

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22212 رولبرینگ 22212 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۳۰۳۶

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ 23036 رولبرینگ 23036 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۳۰۵۲

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ 23052 رولبرینگ 23052 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای 241/560 ECK30J/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای ۲۱۳۰۹

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 21309 رولبرینگ 21309 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای 22205/20E SKF

رولبرینگ بشکه ای این رولبرینگ دارای دوردیف ساچمه غلتکی (بشکه ای)  است، همچنین این رولبرینگ حالت زاویه داربودن شیار غلتک را نسبت به محور آنها برای تحمل بارهای شعاعی ومحوری مناسب می سازد.خصوصیت مهم آن ها قابلیت خودتنظیم بودن است...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۰۷

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22207 رولبرینگ 22207 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۱۱

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22211 رولبرینگ 22211 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۱۳

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22213 رولبرینگ 22213 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۱۴

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22214 رولبرینگ 22214 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۱۹

رولبرینگ  بشکه ایی رولبرینگ 22219 رولبرینگ 22219 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۲۲

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ ۲۲۲۲۲ رولبرینگ  جزو۲۲۲۲۲  دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده شده است...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۳۰

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22230 رولبرینگ 22230 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۴۰

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ ۲۲۲۴۰ رولبرینگ  جزو۲۲۲۴۰ دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده شده است...

رولبرینگ بشکه ای 22252CC/W33

توضیحات: این رولبرینگ بشکه ای خودتراز دارای دو ردیف غلتک بشکه ای است که بین حلقه ی بیرونی که دارای یک مسیر مسابقه کره ای وحلقه داخلی است که دارای مسابقع دوبرابر است. قفس برنجی معمولا تراش خورده، هم چنین...

رولبرینگ بشکه ای 22252CCK/W33

توضیحات: این رولبرینگ بشکه ای خودتراز دارای دو ردیف غلتک بشکه ای است که بین حلقه بیرونی که دارای یک مسیر مسابقه کره ای و حلقه داخلی است که دارای مسابقه دوبرابر است قفس برنجی معمولا تراش خورده هم چنین...

رولبرینگ بشکه ای 22252CCK/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای ترکیبی جذاب از ویژگی های طراحی را ارائه می دهد که آن ها را در بساری از کاربردهای سخت گیرانه غیر قابل تعویض می کند. خودترا شدن رولبرینگ های غلتکیکروی بدون افزایش اصطحکاک یا کاهش عمر...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۵۶

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ 22256 رولبرینگ 22256 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای 22256CC/W33

توضیحات: این رولبرینگ بشکه ای دارای دو ردیف غلتک با یک مسابقه کروی مشترک درحلقه بیرونی و دومسیر حلقه داخلی مایل به یک زاویه نسبت به محور تحمل هستند. این رولبرینگ بشکه ای در طراحی پیشتاز هستند ومیتوانند علاوه بر...

رولبرینگ بشکه ای 22256CCK/W33

توضیحات: این رولبرینگ بشکه ای قادر به تحمل بارهای شعاعی وبارهای عمودی در امتداد ارتفاع درکاربردهای انحراف یا عدم تغییر جهت شافت است. این رولبرینگ بشکه ای نسل EXPLORER پیشرفت های ارزشمندی را درپارامترهای عملکرد ارائه می دهد. اینها رولبرینگ...

رولبرینگ بشکه ای 22260CC/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است، این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های ماشین الات کشاورزی، آسیاب استفاده میشود، وبه طور مرتب این رولبرینگ ها...

رولبرینگ بشکه ای 22260CCK/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است، این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های آسیاب و ماشین الات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب در...

رولبرینگ بشکه ای 22264CC/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است، این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین الات کشاورزی قرار می گیرند و به طور مرتب...

رولبرینگ بشکه ای 22264CCK/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است، این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های آسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند وبه طور مرتب در...

رولبرینگ بشکه ای 22272CA/W33

توضیحات: این رولبرینگ های بشکه ای نوع CA دارای یک قفس برنجی دقیق و غلتک های متقارن تقویت شده هستند و معادل طراحی CC در درجه بندی بار هستند. آنها برای تبادل با طراحی C بخصوص برای اندازه های بزرگ...

رولبرینگ بشکه ای 22272CAK/W33

توضیحات: دارای یک قفس برنجی دقیق و غلتک های متقارن تقویت شده هستند و معادل طراحی CC در درجه بندی بار هستند. آنها برای تبادل با طراحی C بخصوص برای اندازه های بزرگ استفاده می شوند. کاربرد: این رولبرینگ ها...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۳۰۹

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22309 رولبرینگ 22309 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۳۱۰

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22310 رولبرینگ 22310 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۳۱۵

رولبرینگ 22315 رولبرینگ 22315 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده شده است ....

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۳۱۷

رولبرینگ  بشکه ای رولبرینگ 22317 رولبرینگ 22317 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۳۱۸

رولبرینگ  بشکه ایی رولبرینگ 22318 رولبرینگ 22318 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۳۲۴

رولبرینگ  بشکه ایی رولبرینگ 22324 رولبرینگ 22324 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ایی تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده شده...

رولبرینگ بشکه ای 22352CC/W33

توضیحات: CC: دو قفس استیل از نوع پنجره، حلقه داخلی بدون فلنج وانگشتر راهنما با مرکزیت داخلی. W33: شیار روانکاری و سه سوراخ در تحمل حلقه بیرونی. تعداد ردیف ها: دوبرابر. مواد قفس: قفس برنجی، قفس استیل. این رولبرینگ های...

رولبرینگ بشکه ای 22352CCK/W33

توضیحات: این رولبرینگ ها دارای دو ردیف غلتک با یک مسابقه کروی متداول در حلقه بیرونی و دومسیر حلقه داخلی با یک زاویه نسبت به محور تحمل هستند.آن ها خودتراز هستند و درنتیجه نسبت به عدم انطباق شافت نسبت به...

رولبرینگ بشکه ای 22356CC/W33

توضیحات: این رولبرینگ های بشکه ای دارای دو ردیف غلتک با یک مسابفه کروی مشترک در حلقه بیرونی و دومسیر حلقه داخلی متمایل به زاویه ی محور تحمل هستند. آن ها خودتراز هستند و درنتیجه نسبت به عدم انطباق شافت...

رولبرینگ بشکه ای 22356CCK/W33

توضیحات: این رولبرینگ های بشکه ای دارای دو ردیف غلتک با یک مسابقه کروی مشترک در حلقه بیرونی و دومسیر حلقه داخلی متمایل به زاویه محور تحمل هستند. ان ها خودتراز هستند ودرنتیجه نسبت به عدم انطباق شافت نسبت به...

رولبرینگ بشکه ای 22380CA/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای 22380CAK/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای 224188ECAK30/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای 230/530CA/W33

توضیحات: این رولبرینگ های بشکه ای دارای دو ردیف غلتک با یک مسابقه کروی مشترک در حلقه بیرونی و دو مسیر حلقه حلقه داخلی با یک زاویه نسبت به محور تحمل متمایل هستند. آنها خود تراز هستند و در نتیجه...

رولبرینگ بشکه ای 230/530CAK/W33

توضیحات: این رولبرینگ های بشکه ای دارای دو ردیف غلتک با یک مسابقه کروی مشترک در حلقه بیرونی و دو مسیر حلقه حلقه داخلی متمایل به زاویه محور تحمل هستند. آنها خود تراز هستند و در نتیجه نسبت به عدم...

رولبرینگ بشکه ای 230/560CA/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای 230/560CAK/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای 230/600CA/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای 230/600CAK/W33

توضیحات: رولبرینگ بشکه ای یاهمان خودتراز رولبرینگی است که قادر است بپذیرد اسپیندل کمی از تراز خارج شده است این رولبرینگ ها به طور مرتب در دستگاه های اسیاب یا ماشین آلات کشاورزی قرار می گیرند. وبه طور مرتب دریاتاقان...

رولبرینگ بشکه ای ۲۳۰۲۲

رولبرینگ  بشکه رولبرینگ2302 رولبرینگ 23022 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده شده است...
درحال بارگذاری ...