سبد خرید

نمایش یک نتیجه

قلم تعمیراتی فولاد بزرگ 115 گرمی ویکن

توضیحات: همیشه مقدار صحیح ، حتی برای تعمیرات جزئیقلم های تعمیراتی وایکن در مقابل تغییرات دمایی بین 50 - تا 120 درجهسانتیگراد )تا 150 درجه به صورت لحظه ای( مقاوم هستند. این محصولاتدر مقابل الکل، استر، آب نمک، روغن ها،...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت