سبد خرید

نمایش 1–48 از 343 نتیجه

ررولبرینگ غلتکی( بشکه ای) 24040CC/W33 SKF

رولبرینگ غلتکی( بشکه ای) این رولبرینگ ها دارای دو ردیف ساچمه غلتکی( بشکه ای) است، همچنین این رولبرینگ ها حالت زاویه دار بودن شیار غلتک رانسبت به محور ان ها برای تحمل بارهای شعاعی ومحوری مناسب می سازد، خصوصیت مهم...

رولبرینگ بشکه ای

  رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های بشکه ای از نوع خود تنظیم بوده و در نتیجه نسبت به ناهمراستایی زاویه شفت نسبت به محفظه خود ( نسبت به یاتاقان) و یا خم شدن شفت در موقع کار حساس نمی...

رولبرینگ بشکه ای ۲۳۰۳۶

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ 23036 رولبرینگ 23036 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای 21304EK

توضیحات: رولبرینگ های غلتکی کروی ، رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند...

رولبرینگ بشکه ای 21305E

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای می توانند حتی در سخت ترین شرایط نیز مقاومت کنند. این رولبرینگ ها در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای مقاومت می کنند. آنها ثبات ابعادی...

رولبرینگ بشکه ای 21305EK

توضیحات رولبرینگ های بشکه ای می توانند حتی در سخت ترین شرایط نیز مقاومت کنند. این رولبرینگ ها در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای مقاومت می کنند. آنها ثبات ابعادی...

رولبرینگ بشکه ای 21306AX

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 21306E

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ، هر دو...

رولبرینگ بشکه ای 21306EK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 21307AX

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 21307AXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 21307E

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 21307EK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 21308AX

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 21308AX: رولبرینگ های بشکه ای ، رولبرینگ های خود راست هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از...

رولبرینگ بشکه ای 21308AXK

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 21308AXK: رولبرینگ های بشکه ای، رولبرینگ های خود راست هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح...

رولبرینگ بشکه ای 21308E

  توضیحات رولبرینگ بشکه ای 21308E:  رولبرینگ بشکه ای 21308Eرولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح...

رولبرینگ بشکه ای 21316AX

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 21316AX: رولبرینگ بشکه ای یک یاتاقان غلتشی است که امکان چرخش با اصطکاک کم را فراهم می کند و امکان ناهماهنگی زاویه ای را فراهم می کند. معمولاً این یاتاقان‌ها از یک محور چرخشی در سوراخ...

رولبرینگ بشکه ای 21316EX1K

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 21316EX1K: رولبرینگ بشکه ای یک یاتاقان غلتشی است که امکان چرخش با اصطکاک کم را فراهم می کند و امکان ناهماهنگی زاویه ای را فراهم می کند. معمولاً این یاتاقان‌ها از یک محور چرخشی در سوراخ...

رولبرینگ بشکه ای 22205/20E SKF

رولبرینگ بشکه ای این رولبرینگ دارای دوردیف ساچمه غلتکی (بشکه ای)  است، همچنین این رولبرینگ حالت زاویه داربودن شیار غلتک را نسبت به محور آنها برای تحمل بارهای شعاعی ومحوری مناسب می سازد.خصوصیت مهم آن ها قابلیت خودتنظیم بودن است...

رولبرینگ بشکه ای 22205AEXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای می توانند حتی در سخت ترین شرایط نیز مقاومت کنند. این یاتاقانها در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات ثابت ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای مقاومت می کنند. آنها ثبات ابعادی را...

رولبرینگ بشکه ای 22206AEX

توضیحات و مزایا رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف...

رولبرینگ بشکه ای 22206AEXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22206EX

توضیحات بلبرینگ های کروی NACHI می توانند حتی در سخت ترین شرایط نیز مقاومت کنند. این یاتاقانها در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای مقاومت می کنند. آنها ثبات ابعادی را...

رولبرینگ بشکه ای 22206EXK

توضیحات رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22207AEX

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22207AEXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22207EX

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ، هر...

رولبرینگ بشکه ای 22207EXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22208EXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22209AEX

توضیحات : رولبرینگ بشکه ای با مقاومت در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای ، سخت ترین شرایط را تحمل می کنند. آنها ثبات ابعادی را حفظ می کنند و می...

رولبرینگ بشکه ای 22209AEXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای با مقاومت در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای ، سخت ترین شرایط را تحمل می کنند. آنها ثبات ابعادی را حفظ می کنند و می...

رولبرینگ بشکه ای 22209EX

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای با مقاومت در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای ، سخت ترین شرایط را تحمل می کنند. آنها ثبات ابعادی را حفظ می کنند و می...

رولبرینگ بشکه ای 22209EXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای ، رولبرینگ های خود راست هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً دارای طرح دو ردیف هستند...

رولبرینگ بشکه ای 22216AEX

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 22216AEX:  رولبرینگ بشکه ای 22216AEXرولبرینگ بشکه ای یک یاتاقان غلتشی است که امکان چرخش با اصطکاک کم را فراهم می کند و امکان ناهماهنگی زاویه ای را فراهم می کند. معمولاً این یاتاقان‌ها از یک محور...

رولبرینگ بشکه ای 22216AEXK

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 22216AEXK: رولبرینگ بشکه ای یک یاتاقان غلتشی است که امکان چرخش با اصطکاک کم را فراهم می کند و امکان ناهماهنگی زاویه ای را فراهم می کند. معمولاً این یاتاقان‌ها از یک محور چرخشی در سوراخ...

رولبرینگ بشکه ای 22216EX

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 22216EX: رولبرینگ بشکه ای یک یاتاقان غلتشی است که امکان چرخش با اصطکاک کم را فراهم می کند و امکان ناهماهنگی زاویه ای را فراهم می کند. معمولاً این یاتاقان‌ها از یک محور چرخشی در سوراخ...

رولبرینگ بشکه ای 22216EXK

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 22216EXK: رولبرینگ بشکه ای 22216EXKرولبرینگ بشکه ای یک یاتاقان غلتشی است که امکان چرخش با اصطکاک کم را فراهم می کند و امکان ناهماهنگی زاویه ای را فراهم می کند. معمولاً این یاتاقان‌ها از یک محور...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۲۲

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ ۲۲۲۲۲ رولبرینگ  جزو۲۲۲۲۲  دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ایی جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده شده است...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۲۵۶

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ 22256 رولبرینگ 22256 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای 22307AEX

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22307AEXK

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود تراز هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22308AEX

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 22308AEX: رولبرینگ های بشکه ای با مقاومت در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای ، سخت ترین شرایط را تحمل می کنند. آنها ثبات ابعادی را حفظ...

رولبرینگ بشکه ای 22308EX

توضیحات: رولبرینگ های بشکه ای رولبرینگ های خود راست هستند که برای بارگذاری شعاعی سنگین طراحی شده اند. آنها به طور خودکار خطاهای بزرگ زاویه ای (ناهماهنگی محور) را جبران می کنند. آنها معمولاً از طرح دو ردیف هستند ،...

رولبرینگ بشکه ای 22308EXK

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 22308EXK: رولبرینگ های بشکه ای می توانند حتی در سخت ترین شرایط نیز مقاومت کنند. این رولبرینگ ها در برابر تشنج و سایش علیرغم ارتعاشات دائمی ، عدم هم ترازی و بارهای ضربه ای مقاومت می...

رولبرینگ بشکه ای ۲۲۳۱۵

رولبرینگ 22315 رولبرینگ 22315 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده شده است ....

رولبرینگ بشکه ای 22316EXK

توضیحات رولبرینگ بشکه ای 22316EXK: رولبرینگ بشکه ای یک یاتاقان غلتشی است که امکان چرخش با اصطکاک کم را فراهم می کند و امکان ناهماهنگی زاویه ای را فراهم می کند. معمولاً این یاتاقان‌ها از یک محور چرخشی در سوراخ...

رولبرینگ بشکه ای ۲۳۰۶۰

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ 23060 رولبرینگ 23060 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...

رولبرینگ بشکه ای ۲۳۱۲۰

رولبرینگ بشکه ای رولبرینگ 23120 رولبرینگ 23120 جزو دسته بندی  رولبرینگهای بشکه ای تقسیم بندی میشود و رولبرینگ ها بشکه ای جزو بیرینگهای مخصوص  تحمل بارهای سنگین تقسیم بندی میشوند که در آنها از رولهایی بلند با قطر زیاد استفاده...
درحال بارگذاری ...
پشتیبانی سایت