رولبرینگ استوانه ای کف گرد L555249/210 SKF

رولبرینگ استوانه ای مخروطی ( کف گرد )

این رولبرینگ جزء رولبرینگ های استوانه ای کف گرد می باشد، دارای تک ردیف وچنگ آن فولاد است.

مزایا:

این رولبرینگ یک رولبرینگِ قدرتی است، همچنین این رولبرینگ از دوتکه تشکیل شده است.

قسمت اول: بخش مرکزی که ساچمه ها روی ان سوارهستند.

قسمت دوم: کُنس که رولبرینگ داخل آن قرار می گیرد.

کاربرد:

این رولبرینگ ها به طور گسترده ای در درایوهای صنعتی، کشاورزی، کمپرسورها، صنعت لوکوموتیو، موتورها وژنراتورها، ساخت وساز، فن صنعتی، انتقال صنعتی، ماشین آلات صنعتی وسایر زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

داخل: 292,1

پشت: 374,65

ارتفاع: 47,625

رتبه بندی باردینامیکی پایه:  501

رتبه بندی بارثابت استاتیک:  1140

حدبارخستگی:  98

سرعت مرجع: 1100

محدود کردن سرعت: 1600

گرم: 12,5

جهت دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید.

021-36617620